اقامتگاه بومگردی سرخدار

روستای سیاه رودبار خیابان مدرسه
نوع
اتاق خصوصی / اقامتگاه بومگردی
اقامتگاه
25 مهمانان
اتاق خواب
4 اتاق خواب / 25 تخت خواب
حمام
1 کامل

درباره این اقامتگاه

اقامتگاه بومگردی سرخدرا یکی از زیبا ترین اقامتگاه های کبودوال است

این اقامتگاه واقع در استان گلستان / روستای زیبای سیاه رودبار

جزئیات

 • شناسه: 5258
 • مهمانان: 25
 • اتاق خواب: 4
 • تخت خواب: 25
 • حمام: 1
 • اتاق: 4
 • نوع: اتاق خصوصی / اقامتگاه بومگردی
 • اندازه: 45 متر

قیمت ها

 • شبی: 500,000 تومان
 • اجازه مهمان اضافی: بله

خدمات جانبی

 • اقمتگاه بومگردی سرخدار: 500,000 تومان به ازای هر شب

اقامتگاه

25
25 مهمانان

ویژگی ها

امکانات رفاهی

 • اینترنت
 • تلویزیون

امکانات

 • امنیت
 • پارکینگ رایگان
 • زمین بازی

نقشه

قوانین و مقررات

 • اجازه کشیدن سیگار: خیر
 • اجازه حیوان خانگی: خیر
 • اجازه برگزاری مهمانی: خیر
 • اجازه آوردن کودک: بله

دسترسی

خرداد 1403

 • ش
 • ی
 • د
 • س
 • چ
 • پ
 • ج
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30

تیر 1403

 • ش
 • ی
 • د
 • س
 • چ
 • پ
 • ج
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • در دسترس
 • در انتظار
 • رزرو شده

0 مرور

رزرو فوری
500,000 تومان/شبی
جستجو کردن

خرداد 1403

 • ش
 • ی
 • د
 • س
 • چ
 • پ
 • ج
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30

تیر 1403

 • ش
 • ی
 • د
 • س
 • چ
 • پ
 • ج
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
0 بزرگسال
0 کودک
حیوانات خانگی
اندازه
قیمت
امکانات رفاهی
امکانات
جستجو کردن

خرداد 1403

 • ش
 • ی
 • د
 • س
 • چ
 • پ
 • ج
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
0 میهمانان

مقایسه اقامتگاه ها

مقایسه کنید

مقایسه تورها

مقایسه کنید